info@teniaroulia.edu.gr
+30 210 26 37 860

Υποχρεώσεις του Κέντρου Ξένων Γλωσσών - ΡΟΥΛΙΑ ΤΕΝΙΑ - Άγιοι Ανάργυροι

Η Διεύθυνση:

 • Είναι υπεύθυνη για την ομαλή ροή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Επιβλέπει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενό της αλλά και τη μεθοδολογία με σταθερό στόχο να προετοιμάζει τους μαθητές/τριες για οποιονδήποτε τύπο εξετάσεων.
 • Με βασικό άξονα την ανθρωποκεντρική εκπαίδευση επιλέγει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά βιβλία, μέσα από τη θεματολογία των οποίων αναπτύσσονται οι ακαδημαϊκές γνώσεις των μαθητών/τριών αλλά και οι ανθρώπινες αξίες π.χ. τον σεβασμό στη διαφορετικότητα του φύλου, της θρησκείας, της εθνικότητας κ.λπ. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι κάθε μαθητής/τρια έχει τον δικό του/της βηματισμό, οι καθηγητές βοηθούν τον καθένα/την κάθε μία ξεχωριστά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη, ώστε να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και όχι συναισθηματικά ακρωτηριασμένα άτομα.
 • Με τον ολόπλευρο σχεδιασμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποθαρρύνει τη στείρα απομνημόνευση κανόνων καθώς και την άσκοπη και ασύνδετη συσσώρευση γνώσεων. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας γίνεται σε συνθήκες όπου η γλώσσα συνδέεται με τον ουσιαστικό σκοπό της επικοινωνίας σκέψεων, συναισθημάτων, απόψεων μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες π.χ. debates, talks, projects κ.λπ. Τέτοιες δραστηριότητες ευνοούν την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας, την ικανότητα της σύνθεσης ιδεών και άντλησης συμπερασμάτων και, κατά συνέπεια, τη γλωσσική αποτελεσματικότητα.
 • Έχει την ευθύνη της επίλυσης των όποιων προβλημάτων.
 • Ενημερώνει μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες για οτιδήποτε αφορά είτε το συνολικό πρόγραμμα σπουδών (από a junior μέχρι και proficiency) είτε για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά από το ΑΣΕΠ και τις εξετάσεις.
 • Ορίζει ημέρες και ώρες για την ενημέρωση των γονιών σχετικά με την πρόοδο των παιδιών ή τα όποια προβλήματα.
 • Επιβλέπει και εκπαιδεύει τη γραμματεία για την άμεση εξυπηρέτηση των μαθητών/κηδεμόνων στο όποιο αίτημά τους.
 • Κάνει τακτές συνεδριάσεις με τους καθηγητές/τριες και βοηθά στη συνεχή επιμόρφωσή τους είτε μέσα στον χώρο του σχολείου είτε με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, συνέδρια.
 • Φροντίζει ώστε, αν απουσιάσει καθηγητής/τρια, να αντικαταστήσει με άλλον καθηγητή/τρια το μάθημα ή να ορίσει άλλη ημερομηνία και ώρα για την αναπλήρωση του μαθήματος.
 • Αναλαμβάνει την άμεση επικοινωνία τηλεφωνικά με τους γονείς, όποτε υπάρχει ανάγκη.
 • Οι καθηγητές/τριες είναι στη διάθεση των μαθητών/τριών, όταν θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα κάτι ή να λύσουν τις απορίες τους και σε ώρες εκτός των μαθημάτων.
 • Επιστρέφονται στους μαθητές/τριες διορθωμένα τα TESTS, οι εκθέσεις, ή άλλες εργασίες, για να δουν και να μάθουν από τα λάθη τους. Οι καθηγητές/τριες συζητούν μαζί τους επεξηγώντας τυχόν απορίες και εξετάζοντας εναλλακτικές απαντήσεις.
 • Συμπληρώνεται ανελλιπώς η ημερήσια κατάσταση (DAILY RECORD) με τις απουσίες και την ύλη για το επόμενο μάθημα.

Διακρίσεις

Ακολουθήστε μας στο Facebook

proficiency

placement test

Άρθρα μας