info@teniaroulia.edu.gr
+30 210 26 37 860

Γιατί πρέπει το παιδί σας να μάθει μια ξένη γλώσσα

Η γλώσσα βρίσκεται στο κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης. Η χρήση της μητρικής μας γλώσσας μας επιτρέπει να εκφράσουμε τις αντιλήψεις και τα πιστεύω μας για τον εαυτό μας, τους δικούς μας ανθρώπους, την κοινότητα και το έθνος στο οποίο ανήκουμε. Η ικανότητα να επικοινωνούμε σε μια δεύτερη γλώσσα μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε άλλους λαούς και διαφορετικές κοινότητες. Η μελέτη ξένων γλωσσών προετοιμάζει τους νέους του σήμερα για τις προκλήσεις του αύριο με την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, αναπτύσσοντας διαπολιτισμική επικοινωνία και προετοιμάζοντας τη σημερινή νεολαία για τη συμβίωσή της με άλλους νέους στην παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας.

Ποια είναι λοιπόν τα οφέλη από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας; Οι περισσότεροι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση ξένης γλώσσας από το παιδί μας πέρα από τα φανερά πλεονεκτήματα (κατοχή πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας, κτλ) προσφέρει και μια σειρά από άλλα πλεονεκτήματα: γενικότερη βελτιωμένη σχολική απόδοση, οξύνοια και υψηλότερο βαθμό κοινωνικοποίησης. Η σωστή επιλογή Εκπαιδευτικού κέντρου μη τυπικής εκπαίδευσης συνεπάγεται την επιλογή ενός εκπαιδευτικού χώρου στον οποίο ο γονιός μπορεί να είναι σίγουρος ότι το παιδί του αποκτά και μια γενικότερη παιδαγωγική επιμόρφωση. Επίσης, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος γονιός να γνωρίζει ότι όσο πιο νωρίς το παιδί αρχίζει να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες το παιδί του να μάθει να μιλά και να χρησιμοποιεί τη ξένη γλώσσα σαν να ήταν η μητρική του. Μελέτες ειδικών πιστοποιούν και επιβεβαιώνουν ότι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της γλωσσικής δεξιότητας συνάδουν με την καλλιέργεια και την ανάπτυξης της οξύνοιας και της κοινωνικής διαπαιδαγώγησης του νέου. Σύμφωνα με έρευνες οι μαθητές ξένων γλωσσών δεν υστερούν στην ανάπτυξη της δεξιότητάς τους (λεξιλόγιο, γραμματική, συντακτικό) στην μητρική τους γλώσσα. Αντιθέτως, το γλωσσικό τους αισθητήριο αναπτύσσεται και, σύμφωνα με έρευνες, οι μαθητές, οι οποίοι έκαναν για τέσσερα ή παραπάνω χρόνια μαθήματα ξένης γλώσσας είχαν γενικότερα υψηλότερες σχολικές επιδόσεις.

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας έχει ως σκοπό την επικοινωνία: οι μαθητές μιλάνε, γράφουν και διαβάζουν μια γλώσσα διαφορετική από τη μητρική τους. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές μαθαίνουν για τους λαούς που μιλάνε την ξένη γλώσσα. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθήσετε το παιδί σας να μάθει μια ξένη γλώσσα είναι να συμμετάσχετε και εσείς στη διαδικασία μάθησης της καινούριας γλώσσας. Μπορείτε να πάτε σε πολιτισμικά γεγονότα και γιορτές της χώρας, της οποίας τη γλώσσα μαθαίνει το παιδί σας. Μπορείτε να δώσετε κίνητρο στο παιδί σας μαθαίνοντας την ξένη γλώσσα μαζί του. Αν είναι δυνατόν, προσφέρετε στο παιδί σας βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, παρακολουθήστε μαζί ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα στη γλώσσα την οποία το παιδί σας μαθαίνει. Ερευνητές έχουν αποδείξει ότι η μελέτη της ξένης γλώσσας βοηθά τους μαθητές να ασκήσουν κριτική σκέψη και να κατανοήσουν καλύτερα και τα μαθήματά τους στο σχολείο. Η μελέτη μιας ξένης γλώσσας καθιστά αναγκαία στον μαθητή την ακούσια δημιουργία και χρήση καινούργιων στρατηγικών εκμάθησης. Η βασική προετοιμασία για έναν κόσμο, που αλλάζει, είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ικανοτήτων, για να αντεπεξέλθει κανείς στις νέες προκλήσεις. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη γνωσιακή ανάπτυξη του μαθητή, καθώς σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με μια σειρά από ιδέες οι οποίες δεν ταιριάζουν στο γνωσιακό πλαίσιο με το οποίο έχει μεγαλώσει ή το οποίο έχει δημιουργήσει, για να κατανοεί τον κόσμο. Τα παιδιά που εκτίθενται σε δύο ή περισσότερες γλώσσες είναι, σύμφωνα με έρευνες, ευπροσάρμοστα, πιο δημιουργικά και φτάνουν υψηλά επίπεδα γνωσιακής ανάπτυξης σε μικρότερη ηλικία από τους συνομήλικους τους, οι οποίοι γνωρίζουν μόνο τη μητρική τους γλώσσα.

Η μελέτη και εκμάθηση ξένων γλωσσών διδάσκει στα παιδιά να βλέπουν τη γλώσσα σαν ένα παιχνίδι: καθώς μαθαίνουν να επικοινωνούν σε ένα διαφορετικό γλωσσικό σύστημα , συνειδητοποιούν ότι η γλώσσα αποτελεί ένα ξεχωριστό φαινόμενο. Είναι σύνηθες ότι η γλωσσική δεξιότητα από την εμπειρία της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας μεταφέρεται στην εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας. Η γλωσσική αυτή δεξιότητα όμως έχει αντίκτυπο και στη δεξιότητα της μητρικής γλώσσας του μαθητή. Οι μαθητές μέσα από τη σύγκριση των δύο γλωσσών (μητρικής και ξένης) μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη μητρική τους γλώσσα, αλλά και την κουλτούρα τους.

Τα οφέλη, λοιπόν, που αποκομούν τα παιδιά μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα είναι πολλαπλά και σημαντικά στη πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα. Πρώτα-πρώτα, μια ξένη γλώσσα ανοίγει τις πόρτες σε έναν νέο πολιτισμό για τα παιδιά σας. Τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζουν νέες, πιο σύνθετες ιδέες, καθώς εκτίθενται σε πολιτισμικά ερεθίσματα, τα οποία δεν τους ήταν γνώριμα μέχρι τώρα. Φυσικά, η επαρκής γνώση μιας δεύτερης (ή και μιας τρίτης) γλώσσας προσφέρει στο παιδί σας ένα προβάδισμα στον ανταγωνιστικό εργασιακό χώρο. Επαγγελματίες, οι οποίοι μιλούν μια δεύτερη γλώσσα, επιλέγονται από τους εργοδότες τους ως αντιπρόσωποί τους σε επαγγελματικά ταξίδια με απώτερο σκοπό το κλείσιμο συμφωνιών και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η γνώση περισσοτέρων από μια ξένων γλωσσών αυξάνει τις ευκαιρίες για δουλειά σε τομείς, όπως τα τουριστικά επαγγέλματα, τον τομέα του σχεδιασμού αγοράς (μάρκετινγκ), τις τηλεπικοινωνίες, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την έρευνα και την εκπαίδευση. Ο εργοδότης βλέπει τον επαγγελματία με επαρκή γνώση ξένων γλωσσών σαν μια γέφυρα, η οποία θα τον ενώνει με νέες επαγγελματικές γνωριμίες και νέους πελάτες.

Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες, λοιπόν, ο μαθητής εκτίθεται σε μια παγκόσμια οπτική των πραγμάτων και αποκτά μια πληρέστερη εικόνα για τη σύνθεση μιας πολυπολιτισμικής κοινότητας. Η πληρέστερη αυτή εικόνα προσφέρει στους μαθητές την ελευθερία να εξερευνήσουν τον πλούτο των αξιών και των αντιλήψεων, που συνθέτουν τον σύγχρονο κόσμο. Με αυτό τον τρόπο δεν περιορίζονται σε μια στενόμυαλη αντίληψη της ζωής ή σε ένα συγκεκριμένο άκαμπτο αριθμό απόψεων για τη ζωή. Η γνώση της ξένης γλώσσας θα προσφέρει στα παιδιά σας τα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη συνεχώς αναπτυσσόμενη περιοχή του διεθνούς εμπορίου και των διαπολιτισμικών εμπορικών συναλλαγών.

Αν, λοιπόν, η εκπαίδευση είναι το μέσον με το οποίο προετοιμάζονται τα παιδιά μας να αντιμετωπίσουν τον πολυσύνθετο κόσμο στον οποίο ζουν, το μέσο το οποίο θα τους δώσει τα κατάλληλα γνωσιακά εργαλεία, για να κατανοήσουν και να ανταπεξέλθουν σε καινούργιες προκλήσεις, τότε το Εκπαιδευτικό κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσης, στο οποίο στέλνουμε τα παιδιά μας για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, θα πρέπει να προσφέρει ένα πρόγραμμα το οποίο δε θα έχει μόνο σκοπό την απόκτηση του πολυπόθητου τίτλου σπουδών, αλλά και τη γενικότερη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας. Το Εκπαιδευτικό κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσης, ο Ελαιώνας στον οποίο φοιτά το παιδί σας σε συνεργασία με τους έμπειρους παιδαγωγούς του the αriston project φροντίζει για τη δημιουργία ενός πλήρους εκπαιδευτικού προγράμματος. Μέσα από την εκμάθηση ξένων γλωσσών, τα παιδιά σας αποκτούν την ευκαιρία να διευρύνουν τη σκέψη τους, να αποκτήσουν αντίληψη του πολύπολιτισμικού χώρου στον οποίο ζούμε, να επεκτείνουν την προσωπική τους κατανόηση του φαινομένου της γλώσσας και να αποκτήσουν γλωσσική επάρκεια σε μια ξένη γλώσσα.

Διακρίσεις

Ακολουθήστε μας στο Facebook

proficiency

placement test